Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-11-2018
27926-299Motie van het lid Beckerman c.s. over expliciete aandacht voor voorkomen van dakloosheid

08-11-2018
27926-300Motie van het lid Krol over een voorlichtingscampagne voor ouderen over zorg- en huurtoeslag

05-07-2018
32847-413Motie van de leden Smeulders en Van Eijs over toegankelijk wonen

24-05-2018
32847-370Motie van het lid Krol c.s. over een visie op kwalitatieve woonwensen