Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-VII-62 Motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over de opleiding en inzet van wooncoaches

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

27926-299 Motie van het lid Beckerman c.s. over expliciete aandacht voor voorkomen van dakloosheid

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

27926-295 Motie van het lid Ronnes over 55-plussers wijzen op de mogelijkheden voor huurtoeslag

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

27926-300 Motie van het lid Krol over een voorlichtingscampagne voor ouderen over zorg- en huurtoeslag

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

32847-413 Motie van de leden Smeulders en Van Eijs over toegankelijk wonen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

32847-370 Motie van het lid Krol c.s. over een visie op kwalitatieve woonwensen

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties (AO d.d. 21/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:40

VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00