Brief regering : Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35472, eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35472-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (Kamerstuk 35472)

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35472-3 Nota van wijziging

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35472, bijgewerkt t/m nr. 3 (NvW d.d. 3 juni 2020)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

35472-1 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35472-2 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

35438-13 Motie van het lid Moorlag over het opnemen van een hardheidsclausule in de TOGS

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35438-10 Motie van het lid Futselaar over de TOGS-regeling ook beschikbaar maken voor dorps- en buurthuizen

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

35438-12 Motie van het lid Moorlag over wijkgebouwen en buurt- en dorpshuizen onder de werkingssfeer van de TOGS brengen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

25295-300 Motie van de leden Baudet en Van Haga over kennisnemen van "Tien voorstellen aan het kabinet om ondernemers door de coronacrisis te helpen" van Ondernemend Nederland

Indiener T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35430-30 Gewijzigde motie van de leden Baudet en Van Haga over alle SBI-codes in aanmerking nemen bij toekenning van de TOGS (t.v.v. 35430-23)

Indiener T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie

25295-215 Motie van de leden Van Haga en Baudet over ruimhartig zijn bij het vaststellen van de SBI-codes die onder de TOGS-regeling zullen vallen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10