Brief regering

Toezegging over toezending van een afschrift van de brief aan de Korpschef over het verwerken van persoonsgegevens tijdens de screening

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift van de brief aan de Korpschef over het verwerken van persoonsgegevens tijdens de screening