Brief regering

Toekomstige groei wind op zee

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-11-2019
35300-XIII-38Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van groene waterstof

19-06-2019
35092-8Nota naar aanleiding van het nader verslag

26-04-2019
35092-7Nader verslag

04-04-2019
35092-6Nota naar aanleiding van het verslag

24-01-2019
35092-5Verslag

26-11-2018
35092-3Memorie van toelichting