Brief regering

Noodpakket 2.0

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overzicht noodmaatregelen
Bijlage
CPB scenario’s economische gevolgen coronacrisis voor sectoren, grootteklassen en regio’s

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-06-2020
35472-4Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

03-06-2020
35472-3Nota van wijziging

26-05-2020
35472-2Memorie van toelichting