Brief regering : Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak in 2020 en 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
  • Medeindiener
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27925-684 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zich uitspreken tegen het geweld jegens demonstranten

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:10

Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00