Brief regering : Betaalbaar wonen voor starters en mensen met een middeninkomen

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-498 Motie van het lid Dik-Faber over het wegnemen van juridische belemmeringen voor gemeenten om koopwoningen te beschermen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32847-401 Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Ronnes over exorbitante huurstijgingen tegengaan (t.v.v. 32847-374)

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00