Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

31936-793 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 juni 2020, over Luchtvaart en corona

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het perspectief voor de Luchtvaart (Kamerstuk 31936-741)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35300-XII-28 Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over de Royal Schiphol Group als koepel voor alle vliegvelden

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

31936-693 Motie van de leden Kröger en Amhaouch over het opnemen van een scenario Railport Schiphol in de Luchtvaartnota

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

31936-681 Motie van het lid Paternotte c.s. over een significante verbetering van luchtkwaliteit rond Schiphol

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31936-679 Motie van de leden Kröger en Paternotte over een vollediger beeld van totale emissies van de luchtvaart

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

31936-680 Motie van de leden Bruins en Paternotte over verbeteren van uitgangspunten van MKBA's voor de luchtvaart

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31936-628 Motie van de leden De Groot en Bruins over aandringen op een substantiële vermindering van het aantal nachtvluchten

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31936-614 Gewijzigde motie van het lid Paternotte over heldere milieugrenzen voor de luchtvaart (t.v.v. 31936, nr. 598)

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31936-600 Motie van de leden Van Raan en Kröger over grenswaarden op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31936-550 Motie van de leden Paternotte en Remco Dijkstra over het beperken van gedoogvergunningen en anticiperend handhaven

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31936-548 Motie van de leden Paternotte en Amhaouch over een verdubbeling van het budget voor de governance

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31936-543 Motie van het lid Kröger c.s. over een planMER voor de Luchtvaartnota

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

31936-496 Motie van de leden Van Raan en Bruins over ondersteunen van omwonenden en belangengroepen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

29665-275 Motie van het lid Van Brenk c.s. over integrale veiligheid rondom het vliegverkeer

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

29665-264 Motie van het lid Laçin c.s. over inspraak van omwonenden en milieuorganisaties

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

31936-445 Motie van het lid Van Raan c.s. over breder definiëren van hinder als criterium

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31936-408 Motie van het lid Visser c.s. over eenduidige afbakening van de selectiviteitssegmenten op Schiphol

Indiener B. Visser, Tweede Kamerlid

Motie

34098-14 Motie van het lid Visser over de invulling van de vierdebaanregel

Indiener B. Visser, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Luchtvaart (AO d.d. 05/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:20

VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de quickscan luchthaven in zee

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Luchtvaartnota

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Luchtvaart en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30
Naar boven