Brief regering : Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32317-608 Motie van het lid Voordewind c.s. over Griekenland onder coördinatie van de Europese Commissie meer ondersteunen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO JBZ-Raad 12-13 maart 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid) (AO d.d. 11/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Asiel en migratie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00