Brief regering : COVID-19 Update stand van zaken

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-289 Motie van het lid Segers c.s. over een Impact Management Team dat kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-282 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-205 Motie van de leden Asscher en Wilders over mogelijkheden uitwerken om verder op te schalen ten aanzien van het aantal IC-bedden

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-40 Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over verlagen van de drempel voor gesprekken over euthanasie met de huisarts

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35300-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30