Brief regering : Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35430-11 Motie van het lid Smeulders c.s. over voorkomen of beperken van kwetsbaarheid van arbeidsmigranten

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30