Brief regering

Steun individuele bedrijven

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-03-2020
35413-4Motie van het lid Nijboer over voorwaarden voor bedrijfsspecifieke steun