Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35095-10 Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-41 Motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-61 Motie van de leden Van Weyenberg en Wiersma over lessen trekken uit maatregelen naar aanleiding van de vorige crisis

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00