Inbreng verslag schriftelijk overleg
Infectieziektenbestrijding

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’ (Kamerstuk 25295-249)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-04-2020
25295-249COVID-19 Update stand van zaken

08-04-2020
25295-223Motie van het lid Jetten c.s. over de inzet van apps