Brief regering

Maatregelen in relatie tot COVID-19 met betrekking tot het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, bewijzen, (deel)examens en rijbewijzen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Lijst van al afgegeven bewijzen, certificaten, vergunningen e.d. waarop de coulance betrekking heeft