Motie : Motie van het lid Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden

Download

Indieners

 • Indiener
  Jesse Klaver, Kamerlid GroenLinks
 • Medeindiener
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Rob Jetten, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  H.S. Veldman, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Geert Wilders, Kamerlid PVV
 • Medeindiener
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Esther Ouwehand, Kamerlid PvdD
 • Medeindiener
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-383 Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Opstarten reguliere zorg in de GGZ

Indiener H.J. Post, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

25424-530 Verslag van een schriftelijk overleg over crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijke overleg over COVID-19 Update stand van zaken (Kamerstuk 25295-219)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-219 COVID-19 Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-200 COVID-19 - Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41