Brief regering

Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Reactie op toezegging mondelinge vraag d.d. 18 februari 2020, voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting
Bijlage
Instellingsbesluit externe klankbordgroep leiderschap en cultuur

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.