Brief regering

Aanvulling op de reactie op het artikel van NRC d.d. 9 februari 2020 “Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen”

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overzicht bevindingen ILT-onderzoek en relevante wijzigingen onder de Omgevingswet