Brief regering

Reactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een nadere toelichting op het arrest Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

Download Download

Indieners