Brief regering : Voortgang "Verder met Vaccineren"

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32793-477 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2020, over medische preventie/infectieziekten

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

32793-380 Motie van het lid Veldman over vaker inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de vaccinatiegraad

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

32793-355 Motie van de leden Renkema en Ploumen over verhogen van de HPV-vaccinatiegraad

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

32793-361 Motie van de leden Veldman en Renkema over geregistreerde vaccins direct voorzien van advies

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

32793-364 Motie van de leden Diertens en Kuik over beter betrekken van de apotheker in het vaccinatieproces

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

32793-365 Motie van de leden Kuik en Diertens over onderzoek naar lessen uit de werkwijze van het versnelde traject

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over vaccinatie in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Medische preventie (AO d.d. 18/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Medische preventie/Infectieziekten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45