Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 november 2019, over de aanwezigheid van de minister bij de ALV van de organisatie van varkenshouders, waar hij blijkens het twitterverslag boeren heeft opgeroepen tot diefstal, leugens heeft verspreid en aan ophitsing heeft gedaan

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Factsheet dierenrechtenacties in de agrarische sector