Brief regering

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Wijzigingen op bestaande reglementen (1958-agreement)