Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-04-2020
35374-6Nota naar aanleiding van het verslag

17-02-2020
35374-5Verslag

15-01-2020
35374-3Memorie van toelichting

15-01-2020
Advies Afdeling advisering Raad van State