Brief regering : Invoeringsdatum BENG-eisen/ NTA 8800 / vernieuwing energielabel naar 1 januari 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30196-696 Motie van de leden Van Eijs en Sienot over het wegnemen van drempels voor energiebesparende maatregelen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 12/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05