Brief regering : Beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VIII-118 Motie van het lid Van den Berge over meer stages creëren in de publieke sector

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-73 Motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-88 Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-54 Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35420-128 Motie van het lid Bruins c.s. over een strategie voor meer stage- en startersplekken voor jongeren

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

28760-104 Motie van de leden Tielen en Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-205 Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35252-16 Motie van het lid Van den Berge over een keuzedeel waarbinnen zeggenschap een specifiek aandachtsgebied is

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

31524-453 Motie van de leden Kwint en Van Meenen over betrokkenheid via de medezeggenschap bij het schrappen of samenvoegen van opleidingen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31524-448 Motie van de leden Van den Hul en Van Meenen over het traineeshipprogramma van het Rijk toegankelijk maken voor mbo- en hbo-studenten

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-454 Motie van de leden Kuik en Smals over opstellen van een strategie 'kansopleidingen'

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35282-36 Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over onderzoek naar de meerwaarde van internationalisering bij mbo-instellingen in grensregio's

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

31524-402 Motie van het lid Kuik c.s. over voorlichting aan studenten over het arbeidsmarktperspectief

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

34691-11 Motie van de leden Westerveld en Özdil over de medezeggenschap bij samenwerkingscolleges

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34457-22 Motie van het lid Van Meenen over binnen twee jaar rapporteren over het bindend studieadvies

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-203 Motie van het lid Straus c.s. over het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland

Indiener K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-380 Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Jasper Van Dijk (t.v.v. 31288, nr. 365) over een voorstel voor een wettelijk instemmingsrecht op fusies voor medezeggenschapsraden in het mbo

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Wet taal en toegankelijkheid (35282)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 07/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

mbo en praktijkonderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45