Brief regering : Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mede ondertekenaar
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30950-189 Motie van het lid Marijnissen c.s. over het verbod op discriminatie betrekken bij de kwaliteitseisen voor uitzendbureaus

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Aan het Presidium - Voorlichtingsvraag Raad van State vrij verkeer van personen en diensten

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35359-21 Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over voorlichting van de Raad van State inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten (t.v.v. 35359-16)

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35359-20 Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over voorstellen om malafide uitzendondernemingen tegen te gaan (t.v.v. 35359-15)

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35359-9 Motie van de leden Palland en Tielen over aanscherpen van de registratieplicht van buitenlandse werknemers in de BRP

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VII-76 Motie van het lid Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15