Brief regering : Lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27020-115 Motie van het lid Rudmer Heerema over de toelatingseisen voor pabo instellingen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

27020-112 Motie van het lid Westerveld c.s. over de maximaal 22 uur niet als onderwijstijd zien

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-397 Motie van de leden Westerveld en Van der Molen over maatwerktrajecten voor onderwijsassistenten die docent willen worden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-75 Motie van de leden Bisschop en Rog over meer maatwerk bieden ten aanzien van bevoegdheden voor het werken met het jonge kind

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-53 Motie van de leden Rog en Bruins over vergroten van de instroom op de pabo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

27923-324 Motie van de leden Westerveld en Kwint over uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leraren (AO d.d. 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (AO d.d. 01/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:05

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45