Brief regering : Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsappreciatie review gefaseerd renoveren Binnenhof van BBC Bouwmanagement

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de vijfde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-103)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie (gewijzigd/nader)

34293-92 Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (t.v.v. 34293-90)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34293-89 Motie van de leden Van Eijs en Van der Graaf over aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

35300-19 Motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariƫrs en de subsidie aan politieke partijen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40