Brief regering : Voortgang internationaal personenvervoer per spoor

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35300-A-120 Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavië steunen (t.v.v. 35300-A-108)

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-32 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een trilaterale spoortop over grensoverschrijdend spoor

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-111 Motie van het lid Kröger c.s. over de plannen voor internationale spoorverbindingen met de Kamer delen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-112 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over maximale cofinanciering voor Nederlandse budgettaire middelen uit EU-middelen krijgen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35377-4 Motie van de leden Beckerman en Laçin over een dekkend spoornetwerk voor personenvervoer

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

29984-817 Motie van de leden Schonis en Kröger over een eerlijke vergelijking tussen verschillende vervoersmogelijkheden

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

29984-776 Motie van de leden Kröger en Ziengs over voorlopige toepassing van het vierlandenverdrag

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Spoor (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Internationaal Spoor (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese Green Deal

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO MIRT (AO d.d. 25/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:35

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15