Brief regering : Verminderen van het aantal verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35321-11 Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over snelle afbouw van de verkoop van tabaksproducten

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

24077-454 Motie van het lid Van Gerven over supermarkten oproepen om te stoppen met de verkoop van tabak

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

32793-427 Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over het monitoren van het aantal tabaksverkooppunten

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod (35321)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50