Brief regering : Bevindingen over het juridisch advies getiteld “Regulering glyfosaathoudende middelen”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om de reactie op het advies over glyfosaat een week voor de begrotingsbehandeling te ontvangen

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

35470-XIV-11 Motie van het lid De Groot over juridische expertise inwinnen over de mogelijkheden tot uitvoering van de motie over een verbod op glyfosaat

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-463 Motie van het lid De Groot over een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Jaarverslag Ministerie LNV en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV-1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20