Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

32820-435 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 juni 2021, over Cultuur en corona

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur (Kamerstuk 32820-396)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

33846-63 Motie van de leden Kwint en Van den Berge over de knelpunten rondom kortingen voor mbo-studenten in kaart brengen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

33846-61 Motie van het lid Van den Berge c.s. over concrete afspraken over het afdragen van leenrechtvergoedingen

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

33846-60 Motie van de leden El Yassini en Kwint over bevorderen van prijsverlaging van e-books en verhogen van het aanbod van e-books voor jeugd

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

33846-64 Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Belhaj over de toekomst van de collectie van Muziekweb veiligstellen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-356 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele sector sinds de coronacrisis

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-362 Motie van de leden Kwint en Ellemeet over het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

32820-343 Motie van het lid El Yassini over de verhouding tussen de kans op een stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-95 Motie van de leden Ellemeet en Belhaj over een verkenning van de staat van de publieke collecties

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-101 Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-104 Motie van het lid Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-96 Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-293 Motie van het lid Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32820-257 Motie van het lid Dik-Faber over het aanwijzen van topensembles voor monumentale kerken

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over bescherming en behoud van erfgoed

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00