Brief regering : Routekaart Leren en Ontwikkelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-XIII-43 Motie van het lid Moorlag c.s. over een actieprogramma voor minder tekorten aan vakmensen in de techniek en de maak- en procesindustrie

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-77 Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35420-116 Motie van de leden Aartsen en Tielen over één herkenbaar loket voor begeleiding naar nieuw werk en scholing

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

30012-131 Motie van het lid Van den Hul over het vergroten van de bekendheid van het levenlanglerenkrediet en de STAP-regeling

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

30012-132 Motie van het lid Sazias over en toegankelijkheid van het levenlanglerenkrediet

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Verzoek om appreciatie eindnotitie ‘Kosten en baten Leven Lang Ontwikkelen’

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

32813-551 Motie van het lid Moorlag over plannen voor om-, her- en bijscholing om mensen aan het werk te helpen in bedrijfstakken die kampen met een gebrek aan vakmensen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35252-17 Motie van de leden Kuik en Smals over duidelijkheid over de waarde van certificaten, verklaringen en dipoma's

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

29544-990 Motie van het lid Tielen over een aanvullend voorstel voor een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

29544-975 Motie van het lid Van Brenk over toedeling van STAP-budgetten voor mensen boven de 55 jaar

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek reactie SER advies Inventarisatie Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

35300-XV-51 Motie van de leden Palland en Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang ontwikkelen

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

30012-117 Motie van het lid Renkema c.s. over een voorstel om leven lang ontwikkelen onder kwetsbare doelgroepen te stimuleren

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

30012-116 Motie van de leden Renkema en Smeulders over monitoren welke groepen gebruikmaken van het STAP-budget

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

30012-118 Motie van de leden Sneller en Diertens over externe loopbaanbegeleiding of ontwikkelingsadvies voor groepen met lage deelname aan scholing

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

30012-113 Motie van het lid Wiersma c.s. over het bundelen van publieke budgetten voor scholing in het STAP-budget

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 02/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

VSO Rapport Onderzoek Levenlanglerenkrediet (30012-129)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:20

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45