Brief regering : Appreciatie amendementen en moties pakket Belastingplan 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35572-58 Motie van het lid Alkaya c.s. over een einde maken aan vrijstellingen en ontheffingen voor de zware industrie in de ODE-regeling en de energiebelasting

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35572-72 Motie van de leden Van Haga en Baudet over een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto's aanzienlijk te versimpelen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35572-61 Motie van het lid Nijboer over het systematischer en explicieter laten plaatsvinden van de fiscale besluitvorming tussen de belastingdomeinen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-54 Motie van het lid Omtzigt over het gefaseerd verplichten van walstroom in Europese havens

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35572-57 Motie van het lid Alkaya over alle huidige fiscale stimulering van elektrisch rijden stoppen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35572-67 Motie van het lid Stoffer over de verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2022 niet door laten gaan

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-68 Motie van de leden Stoffer en Van Haga over het verhogen van het budget voor de ODE-compensatieregeling

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-46 Motie van het lid Edgar Mulder over het stoppen met de subsidie voor stekkerauto's

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35572-71 Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35572-65 Motie van het lid Van Raan over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35572-55 Motie van de leden Agnes Mulder en Lodders over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35572-45 Motie van de leden Edgar Mulder en Kops over het afschaffen van ODE en SDE++

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35572-64 Motie van het lid Van Raan over toetsing van fiscale wet- en regelgeving aan de gevolgen voor klimaatdoelen als onderdeel van het integraal afwegingskader

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35572-69 Motie van de leden Van Haga en Baudet over een overzicht van de inningskosten en opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35572-50 Motie van de leden Lodders en Agnes Mulder over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35572-56 Motie van het lid Alkaya over het tarief van de vennootschapsbelasting in de tweede schijf verhogen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35572-53 Motie van het lid Omtzigt over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35572-59 Motie van de leden Van Weyenberg en Bruins over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35572-74 Motie van de leden Van Haga en Baudet over het evalueren van alle wijzigingen in de wetgeving in samenhang met het Belastingplan 2021

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35572-63 Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoek doen naar invoering van een vlakke, uniforme CO2-heffing

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35572-48 Motie van de leden Lodders en Stoffer over het effect van fiscaal beleid op de verjonging van het wagenpark

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35572-62 Motie van het lid Nijboer over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-44 Motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35572-66 Motie van het lid Stoffer over de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting bevriezen op 20%

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-43 Motie van het lid Edgar Mulder over het afschaffen van de expatregeling

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35572-60 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35572-52 Motie van het lid Omtzigt over regelen dat alle promovendi recht kunnen krijgen op kinderopvangtoeslag

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35572-49 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35572-70 Motie van de leden Van Haga en Baudet over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Hoofdelijke Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00