Brief regering : Appreciatie onderhandelingsresultaat van Raad en Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1616 Motie van het lid Van Ojik c.s. over een EU-rechtsstaatmechanisme dat garantie biedt dat landen die de rechtsstaat uithollen en vrije meningsuiting bedreigen, niet in aanmerking komen voor EU-subsidies

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1598 Motie van de leden Omtzigt en Van der Graaf over ervoor zorgdragen dat de voorbeelden en voorwaarden in de raadspositie blijven staan

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1584 Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Graaf over geen Europese subsidies voor lidstaten die zich niet aan de rechtsstaatprincipes houden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35403-4 Motie van de leden Jetten en Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1515 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35078-3 Motie van de leden Anne Mulder en Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden

Indiener A. (Anne) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1331 Motie van de leden Buitenweg en Asscher over koppelen van de uitkering van Europees geld aan het respect voor de rechtsstaat

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 19:15

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 18:30

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (re- en dupliek)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00