Brief regering : Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 24 september 2020, over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-55)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-57 Motie van het lid Regterschot over geen alternatieven onmogelijk maken

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

32847-619 Motie van de leden Nijboer en Ronnes over de terugkeer in een komend kabinet van een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

34682-38 Motie van het lid Van Gerven over voorwaarden waaraan de NOVI moet voldoen

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

32847-487 Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over de aanpak van de krapte in de gemeente Amersfoort

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

32847-476 Motie van het lid Smeulders c.s. over het sluiten van een woondeal met de regio Amersfoort

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

33118-67 Motie van het lid Ronnes c.s. over het in stand laten van bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 06/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het tekort aan woningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00