Brief regering : Uitvoering van de motie van de leden Tielen en Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28760-104 Motie van de leden Tielen en Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

28760-103 Motie van het lid Kuik over bestuurlijke afspraken over de inzet van de middelen voor laaggeletterdheid

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45