Brief regering : Uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35300-A-92 Motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie

35334-9 Motie van het lid Moorlag over ruimte bij voorrang inzetten voor de woningbouw

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (35300-A-77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45