Brief regering : Uitwerking aanvullend sociaal pakket

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-22 Motie van het lid Asscher over voorstellen voor een werkgarantie

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35570-24 Motie van het lid Segers c.s. over een waarborgfonds dat garant staat voor saneringskredieten

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

24515-566 Motie van het lid Kuzu over intensiveren van de aansluiting op de arbeidsmarkt voor recent afgestudeerden

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

32043-529 Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over onderzoeken in hoeverre sectoren per 1 januari 2021 gebruik kunnen maken van de subsidieregeling zware beroepen

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35420-46 Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over investeringen in het kader van de werkagenda

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35420-54 Motie van het lid Van Brenk over beleid gericht op het begeleiden van werk naar werk en verkrijgen van werk

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

VAO Sociale Staat van Nederland 2019 (AO d.d. 04/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10