Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur zomer 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32820-368 Motie van het lid Van Raan c.s. over betrekken van de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

32820-356 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele sector sinds de coronacrisis

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Initiatiefnota lid Kwint over Nederlandse popsector

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00