Brief regering : Besluitvorming culturele basisinfrastructuur 2021-2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32820-355 Motie van het lid El Yassini c.s. over steun aan initiatieven voor een future lab

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

32820-365 Motie van de leden Asscher en Belhaj over erop toezien dat fair practice het uitgangspunt blijft

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32820-359 Motie van het lid Belhaj c.s. over financiƫle ondersteuning van Noorderslag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

32820-360 Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over het Scapino Ballet opnemen in de basisinfrastructuur

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30