Brief regering : Uitvoering van enkele moties aangenomen tijdens het VSO besluit Kansspelen op afstand van 18 juni 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33996-82 Motie van het lid Van Nispen over een bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

33996-86 Motie van de leden Verhoeven en Van Haga over heroverwegen van de registratieverplichtingen

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie

33996-81 Motie van het lid Van Nispen c.s. over voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

33996-83 Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Kansspelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15