Brief regering : Kabinetsreactie aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mede ondertekenaar
  F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28286-1109 Motie van het lid Ouwehand over landelijke regie bij het tegengaan van verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

35359-6 Motie van het lid Tielen c.s. over kwaliteitseisen en een verbeterd SNA-keurmerk

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35359-13 Motie van het lid Van Weyenberg over verbeteren van de huisvesting van arbeidsmigranten

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35359-15 Motie van het lid Bruins c.s. over voorstellen om malafide uitzendondernemingen tegen te gaan

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35359-9 Motie van de leden Palland en Tielen over aanscherpen van de registratieplicht van buitenlandse werknemers in de BRP

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50