Brief regering : De aanpak van dak- en thuisloosheid - Een (t)huis, een toekomst

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35431-30 Motie van de leden Smeulders en Dik-Faber over voorkomen van huisuitzettingen op grond van financiële problemen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

29325-113 Motie van het lid Regterschot c.s. over het concretiseren van de afspraken tussen ministeries en partijen in de maatschappelijke opvang

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

29325-114 Motie van de leden Regterschot en El Yassini over betere opvang voor dakloze lhbti-jongeren

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

29325-112 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een goed begeleide overgang tussen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulant begeleid wonen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29453-510 Gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

29325-105 Motie van het lid Kerstens over het bevorderen van het ombouwen van slaapzalen

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

24515-513 Motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief regering

35300-XV-91 Uitvoering van de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-XV-85 Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting (t.v.v. 35300-XV-54)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VII-68 Motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over een huisvestingsstrategie toegespitst op daklozen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 19/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10