Brief regering : Jaarbericht 2019 Staat van het mkb en brief over familiebedrijven en voortgang acties MKB-actieplan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32637-407 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een vervolg op de tanteagaathregeling onderzoeken

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30