Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-171 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-174 Gewijzigde motie van het lid Hijink over voorkomen van monopolisering van een vaccin door één bedrijf of land (t.v.v. 25295-160)

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-154 Motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

25295-117 Motie van het lid Ploumen over de Kamer uitgebreid informeren over de verantwoordelijkheidsverdeling en beslissingsbevoegdheid

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30