Brief regering : Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon KR- schriftelijke vragen van leden vaste commissie KR n.a.v. de IPKO-reis 2020

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Verslag van een bijeenkomst

33845-36 Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Motie

35300-IV-24 Motie van de leden Van Raak en Bosman over continuering van het TBO

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Motie

35099-(R2114)-23 Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Rechtshandhaving

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30