Brief regering : COVID-19: Update stand van zaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-169 Motie van het lid Krol c.s. over een noodplan voor het voorkomen van knelpunten ten aanzien van de positie van ouderen en kwetsbare mensen

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

25295-153 Motie van het lid Ouwehand c.s. over de adviezen van de WHO op (blijven) volgen

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

25295-161 Motie van de leden Asscher en Krol over een helder landelijk beleid ten aanzien van bescherming van de meest kwetsbare groep mensen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-172 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over extra maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontzorgen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-155 Motie van het lid Klaver c.s. over verwerven van benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit classificeren

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-114 Motie van het lid Renkema over een onafhankelijk extern onderzoek naar de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten in alle 25 GGD-regio's

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30