Brief regering : Reactie op de motie van het lid Aartsen over aanpassing van de BMKB-regeling en de gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32637-408 Gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken (t.v.v. 32637-405)

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

32637-404 Motie van het lid Aartsen over aanpassing van de BMKB-regeling

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

35200-XIII-12 Motie van de leden Wörsdörfer en Sneller over onderzoek naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30