Brief regering : Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35200-VI-10 Motie van het lid Van Nispen over de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VI-64 Motie van de leden Van der Graaf en Van Nispen over een prominentere rol voor herstelrecht in het strafrecht

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Jaarverslag en Slotwet 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45